17/10/07

PROCES D’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

Avui hi havia Audiència Pública per a presentar el pressupost pel 2008. Per motius de feina he arribat quan ja es feien les intervencions del públic. Moltes han estat per reclamar allò que s’havia dit i no s’ha fet o aprofitaven per fer arribar una queixa. Ha tornat a sortir el pas enrere en el procés participatiu per a l’elaboració del pressupost.

És molt pobre la justificació de que ha estat un any electoral. Es podria entendre una mica d’alentiment si tinguéssim un alcalde i un govern completament nous, del mateix color o un altre, però nous. La veritat és que a les cadires del govern és on hem tingut menys canvis i passar de presentar un document de prioritats de 19 pàgines el juny del 2006 a no tenir-ne cap el 2007 hi ha una distància molt gran. El procés de reflexió i replantejament dels consells i organismes autònoms tampoc serveix. Es podien haver constituït i formalitzar els canvis durant el mandat o reunir els que estan en funcions. Pitjor que convocar un Consell de Ciutat “obert” no hagués estat.

La sala del Pla d’en Boet era plena, encara que és sensiblement més petita que la sala d’actes de la Biblioteca Pompeu Fabra i, com cada any i està bé que sigui així, un terç o més dels presents era personal municipal amb responsabilitats importants i regidors. A l’entrada m’han donat un resum del Pressupost Municipal, dades que com a Grup Municipal encara no tenim. El document m’ha recordat la nota de premsa dels 100 primers dies de govern i la veritat és que no em serveix per analitzar pràcticament res. Això sí, hi ha un quadre molt interessant amb un grapat d’indicadors que situen el marc socioeconòmic de Mataró.