18/10/07

CAL LA SUPRESSIÓ I NO UNA REBAIXA

Les mesures plantejades pel Govern pel que fa a la reducció de l’impost de donacions entre parents directes encara són insuficients. Quan els diferents govern catalans han anat aconseguint millores en el finançament (l’any 2003 teníem uns pressuposts per un import de 18.629 milions d’euros i l’any 2007 de 32.218), és hora de suprimir l’impost de successions i donacions.

Cal acabar amb el greuge comparatiu que els ciutadans de Catalunya pateixen respecte a d’altres comunitats autònomes, com per exemple Navarra, el País Basc, Madrid i el País Valencià, que fa anys que no paguen aquest impost. L’Impost de Successions i Donacions és un impost injust perquè produeix desigualtats molt importants respecte a ciutadans d’altres territoris.

A Catalunya el fet de mantenir aquest impost comporta la deslocalització fiscal de persones i empreses que prefereixen invertir en altres comunitats autònomes on la fiscalitat és més favorable amb la subsegüent disminució de la recaptació d’altres impostos, com per exemple de l’IRPF, i d’altres impostos indirectes i una desviació significativa de les inversions.

Cap comentari: