31/12/18

El Llibre Blanc de la Cultura dorm amagat en un calaix de l’actual govern municipal

En el mandat anterior, el govern municipal format només per CiU, vam tenir interès en que Mataró disposés d’un document que marqués les grans prioritats de la cultura de la ciutat. Compartíem aquesta voluntat amb altres grups, especialment amb el PSC. Per aquest motiu vam treballar colze a colze amb ells per consensuar els grans trets de la proposta.
.
El 26 d’abril de 2017 esva presentar el “Llibre Blanc de la Cultura”, aprovat pel Ple Municipal del 2 de febrer del mateix any amb només l’abstenció del grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía. El document és, per tant, resultat del consens dels grups municipals i els agents culturals de la Ciutat. 


El Llibre Blanc es defineix com “un projecte estratègic, resultat d’un procés de reflexió i debat cultural”. Els seus objectius són clars: “establir les bases d’un compromís entre els agents de la cultura de Mataró, per respondre a les mancances culturals detectades a partir dels processos participatius endegats, i establir un model cultural significatiu i distintiu de Mataró”.

El 29 de novembre vam preguntar a l’actual regidora de Cultura, Núria Moreno, si per elaborar les seves prioritats de l’any 2018 havia tingut en compte el Llibre Blanc. És evident, que la pregunta va agafar per sorpresa els responsables culturals del govern. La resposta de la regidora Moreno no passa de ser un llistat de temes inconnexes, sense criteri, ni fil coherent que s’ha volgut relacionar, de forma molt forçada, a algunes línies del Llibre Blanc. Dit d’una altra manera, la sensació és que s’havien oblidat de l’existència d’un document consensuat, pactat, treballat i aprovat per la gent, les associacions, les entitats i les empreses del món cultural de Mataró; avalat per tot el consistori i que es va concebre com el full de ruta a seguir. Res, el govern ha fet unes accions poc imaginatives i creatives, la veritat, atès que ja estaven programades anteriorment, amb les que s’ha intentat justificar –quan aquest grup els hi ha reclamat—l’aplicació del que marca el Llibre Blanc.

Ara bé, el que demostra la improvisació i el menysteniment de l’actual Govern Municipal –i singularment de la seva regidora de Cultura— cap a aquest treball plural és ques’ha oblidat de crear una de les eines claus de gestió del Llibre Blanc, la taula de treball que, vinculada al Consell de Cultura, ha de fer el seguiment de les accions que es vanrealitzant en l’àmbit cultural. Ni ho sabien, ni ho tenien previst, ni els preocupava. La regidora diu ara que es crearà durant el 2019 (any d’eleccions municipals). Nova demostració que ni coneix, ni li preocupa el que aprova el món de la cultura i el món polític; que no s’ha llegit el document durant aquests dos anys; que menysté el treball de moltíssima gent; que juga amb la il·lusió de persones que desinteressadament treballen a favor de la cultura i de la ciutat... El 2019 no s’havia de crear aquest grup de seguiment. El 2019 aquest grup feia mesos que havia de treballar. El 2019 toca fer la revisió del Llibre Blanc.

No m’estranya que la ciutadania tot sovint entengui que els polítics no respectem els nostres compromisos. Però el que fa la senyora Moreno, regidora de Cultura, és no respectar els agents culturals i socials que van treballar per tenir una ciutat millor. Sembla que la cultura preocupa poc, poder no dona prou vots i per això queda ben guardat a un calaix del despatx de la regidora.

Per altra banda, amb la resposta donada, el conjunt del govern municipal del PSC i l’alcalde Bote demostren, a més que no els importa gents la cultura, que la llarga llista de documents estratègics que redacta no són altra cosa que paper mullat