26/2/16

PRESENTACIÓ PAM 2016 – PROCÉS PARTICIPATIU

La participació de la ciutadania en la construcció de la seva ciutat és una peça clau i cada vegada més necessària pel bon desenvolupament de les societats. Els ciutadans i ciutadanes d’una societat desenvolupada han de ser agents actius i dinàmics que prenen protagonisme en l’evolució de la mateixa.
Mataró  té una llarga tradició en participació ciutadana. Els sis consells territorials i la vintena de consells sectorials, que comprenen tots els àmbits de la política local, apleguen més de vuit-centes persones, amb un pes molt important dels representants de les entitats ciutadanes. El Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament Marc dels Consells de Participació del 2012,  que preveuen l’aprovació d’informes als quals el govern ha de respondre obligatòriament i la valoració anual  del pressupost i subvencions en cada àmbit, són una eina real per garantir la participació dels ciutadans i fer-los protagonistes de la construcció de la ciutat .
Enguany, malgrat els terminis eren molt ajustats per tractar-se d’un any electoral, s’han convocat tots els consells per recollir les seves propostes i fer el retorn de les mateixes. D’aquest procés han sortit 218 propostes, de les quals 177 han estat acceptades total o parcialment. També, com altres anys, s’han posat a disposició del procés la Bústia Ciutadana i la presentació presencial, amb un total de 46 propostes, 38 de les qualss’han inclòs al PAM 2016.
Com a novetat i amb la finalitat d’obrir la participació en l’elaboració del PAM als ciutadans a títol individual, que o bé no formen part d’entitats ciutadanes o, formant-ne part, no són membres dels consells municipals de participació, es va organitzar una jornada de tot un matí. D’aquesta jornada, estruturada en els cinc eixos del Pla de Mandat, es van recollir 84 propostes, de les que 65 han estat acceptades.

Finalment, aquest any s’ha obert per primera vegada la participació en el procés d’elaboració del PAM a les xarxes socials, amb 35 propostes recollides. Sens dubte aquesta és una eina que cal treballar per a futures edicions, així com la recerca de nous canals per arribar a la ciutadania i poder superar les 350 propostes que aquest any han estat formulades. Tots plegats seguim tenint el repte de construir tots junts la ciutat.