15/2/09

CIUTAT ACCESSIBLE

El Ple del mes de gener va aprovar, amb els vots del govern i el PP, el nou Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró. Per a nosaltres incomplert i, sobretot, mancat d’un veritable compromís per fer-lo realitat, tot i que els FEIL hauran fet possible algunes de les millores més necessàries a la via pública.

Ens trobem de ple en el període d’exposició pública, que és quan entitats i particulars poden presentar al·legacions. Seria bo que ho fessin i, així, millorar el text i intentar un major compromís en recursos i terminis. De tota manera, com gairebé sempre, la decisió final serà del govern, que amb els seus vots podrà recollir les propostes que sorgeixin o quedar en evidència rebutjant-les.

És feina de tots construir una ciutat on tothom tingui les mateixes oportunitats.