19/12/08

L’ALTERNATIVA ÉS CIU

El Grup Municipal de Convergència i Unió va presentar un centenar d’al·legacions, noranta-quatre al Pla d’Actuació (PAM) i el Pressupost Municipals i sis a les Ordenances Fiscals i Preus Públics.

Pel que fa a les ordenances fiscals i preus públics, en coherència amb les propostes presentades el passat mes d’octubre per tal de fer front a la crisi econòmica, CiU va demanar la congelació d’impostos com l’IBI i l’IAE i que l’increment de les taxes i preus públics no sigui superior a un punt per sota de l’IPC. A més, en reconeixement a la molt important tasca que duen a terme les entitats esportives de la ciutat promovent, entre la ciutadania en general i entre el jovent en particular, principis i valors essencials per a la nostra societat, proposa declarar-les exemptes de pagar preu públic per l’ús de les instal·lacions esportives municipals.

En el marc del PAM i del Pressupost, les noranta-quatre al·legacions presentades equivalen a cent vint accions o propostes, la majoria de nova incorporació i algunes de modificació del text aprovat inicial.

Destaquen les propostes per tal de tramitar la baixa de l’Ajuntament de Mataró com a membre del Consorci Digital Mataró-Maresme i la d’encarregar els estudis econòmics i empresarials corresponents per determinar la formula de gestió més apropiada pel Grup PUMSA, encaminada a integrar les tres empreses (PUMSA, GINTRA I PROHABITATGE) en una de sola. Esmenes que produirien un gran estalvi en temes que no considerem necessaris per a la ciutat i repercutirien en l’increment de recursos en altres àmbits, com per exemple, els de cultura i esports, que són altres de les al·legacions presentades.

El document, de cinquanta pàgines, preveia iniciatives per a tots els serveis municipals, tal com ja va fer el president del Grup Municipal, Joan Mora, en el seu discurs en el Ple d’aprovació Inicial, en el qual va repassar el funcionament de cadascun d’ells. No obstant això, tenen un pes especial tots aquells temes que fan referència al benestar de les persones, l’educació i els equipaments, encara que també s’aborden les problemàtiques diferents com la mobilitat i el patrimoni. També mereixen una atenció especial en època de recessió econòmica les propostes encaminades a la promoció de la ciutat, com per exemple la política de fires i el comerç.

Pel que fa al patrimoni i la cultura, es important l’aposta que CiU fa, una vegada més, perquè la Nau Gaudí sigui utilitzada per a fins culturals, proposant que aculli l’embrió del futur Museu Bassat, així com la preocupació per la conservació de les restes arqueològiques de Torre Llauder. L’accessibilitat universal i l’estat de l’espai públic són altres de les preocupacions que queden reflectides a les propostes.

CiU ha mostrat sempre la seva predisposició a arribar a acords, però malauradament moltes d’aquestes propostes queden al calaix pel sol fet d’haver estat fetes per un grup que no forma part del govern municipal. No obstant això, Convergència i Unió, a més de fer la tasca de control que li pertoca com oposició, seguirà treballant per la ciutat aportant les seves propostes, demostrant que és l’única alternativa.
.
Article publicat al Butlletí Municipal MésMataró núm. 35