1/11/08

AUSTERITAT?

Dijous passat el Ple Municipal va aprovar, encara que només amb els vots del govern, el pressupost pel proper any. A totes les administracions, també la municipal, el de 2009 és un pressupost marcat per la contenció i per l’austeritat. Amb aquest sentit i davant el silenci de l’equip de govern, que, en situacions excepcionals com la de l’actual crisi econòmica, seria desitjable que cerques complicitats extraordinàries, CiU va presentar un conjunt de propostes a tenir en compte a l’hora de redactar aquest pressupost.

Les propostes feien referència tant a la recaptació com a la despesa. Pel que fa a la recaptació, es proposaven congelació i augments per sota l’IPC d’impostos, taxes i preus públics, com ho han fet ajuntaments com per exemple Tordera o Premià de Dalt, ambdós governats per CiU. Pel costat de la despesa, a més de la mesura, simbòlica econòmicament però important, de congelació dels sous de regidors i als càrrecs, rebaixar considerablement apartats com comunicació, protocol i estudis.

El govern, que, recordem, no havia tingut la iniciativa, no va respondre a les nostres propostes, va posar les seves sobre la taula, però aquestes no significaven res que no contemples l’avantprojecte de pressupost presentat. Augmenta, amb la mateixa proporció que en anys anteriors, els impostos i les taxes, es veu obligat a congelar sous, tot i no tenir-ne gaires ganes, i fa algunes rebaixes en els mateixos temes que nosaltres proposàvem, però en percentatge molt inferior.

La maquinària municipal s’ha fet molt gran en els darrers anys i els compromisos en personal i compra de bens i serveis són molt costosos de suportar. Per això, tot i el discurs que puguin fer, la realitat és que la inversió real baixa un 18,5% respecte el 2008, malgrat que molta de l’inversió la paguen la Generalitat i la Diputació, però també aquestes administracions han reduït aquest capítol i ens ha tocat el rebre.

En definitiva, el pressupost, més que auster, està obligat a adaptar els números a la realitat, però està per veure que ho aconsegueixi. Qualsevol impediment, que fàcilment hi serà, en complir-se les prediccions referents a temes urbanístics pot desquadrar-lo. Nosaltres proposaven crear un grup preparar per prendre mesures extraordinàries en el cas que això passes, com proposàvem que tots els departaments tinguessin preparat un pla “B”, però no ha estat tingut en compte, així doncs que la responsabilitat serrà tota del govern. Esperem, pel bé de la ciutat i dels que hi vivim, que la situació no empitjori, perquè si és així no sabran com sortir-ne.