10/5/08

Acord del CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA

Aquest dies hem llegit diverses notícies en referència a l’actuació portada a terme per la policia municipal a l’entorn de la plaça Onze de Setembre per tal de d’eradicar un presumpte tràfic d’estupefaents. El tema va ser portat al Ple d’aquesta setmana per tots els grups de l’oposició, tot i que de formes absolutament diferents. També va parlar-ne el Consell Territorial de Cerdanyola, celebrat just el dia abans del Ple, el qual va aprovar el manifest que reprodueixo:

“El Consell Territorial del Pla Integral de Cerdanyola acorda expressar el seu recolzament als monitors/es i educadors/es de l’Associació Infantil i Juvenil Xerinola pel treball que realitzen amb els joves del barri. Així com la necessitat de col·laborar en la restitució de la dignitat del Casal de Joves de Cerdanyola i del treball que s’hi realitza.
Alhora que rebutja l’actuació política portada a terme pel Govern Municipal en relació a l’actuació policial que acabà amb la clausura del Casal de Joves del barri”.


Al Ple, va ser lamentable veure la passivitat del Govern davant la forma com ha evolucionat el tema. Tots els regidors implicats a la defensiva exceptuant l’Esteve Terrades, que va utilitzar un altre tot, però els altres, només estaven preocupats per no acceptar ni un sol error. Van permetre la confusió i mantenir a l’aire el dubte sobre els educadors que gestionen, majoritàriament de forma voluntària, gran part de l’activitat que es realitza a l’espai.

El consum de droga és una problemàtica estesa, per desgràcia, per diversos espais de Mataró i de moltes altres ciutats, però són precisament gent com els integrants de Xerinola els que hi lluiten en el dia a dia d’una forma integradora i no repressiva