19/2/08

Un article per llegir

D’un temps cap aquí hem centrat tot el debat sobre la vinguda de “El Corte Inglés” a Mataró en el terreny de la conservació del patrimoni arquitectònic i, sobretot i tant o més important, de com es fa aquesta conservació en funció dels interessos que hi ha al darrera. Però no hem de perdre de vista que l’objectiu és crear l’espai perquè s’instal·li una locomotora comercial. He trobat especialment interessant l’article que el Sr. Antoni Colomer, que va ser vice-president de l’Unió de Botiguers de Mataró ha escrit amb el títol de “Més reflexions a l’entorn d’El Corte Inglés”.