9/10/07

EN TEMPS DE DESCOMPTE

Com aquell jugador que salva el partit en temps de descompte, avui el regidor d’urbanisme, nou dies després d’acabar el mes de setembre, ha presentat en Comissió Municipal Informativa les conclusions de l’estudi encarregat pel Ple Municipal sobre el futur de Can Fàbregas i de Caralt.

Convergència i Unió s’ha posicionat ràpidament, tot i no disposar encara de que cap documentació escrita, només del que s’ha dit i explicat a la comissió amb participació dels tècnics. Cal reconèixer la bona administració de la informació i del temps que fa el govern. Sense cap mena de dubte fa dies que disposen de la informació Tot i que l’encàrrec, del que encara no saben dir-nos el cost, era a una persona externa, han pogut seguir el procés dia a dia des del Departament.

Amb aquesta situació d’inferioritat no es pot evitar una certa prudència en el posicionament, tot i així, CiU es reafirma en que sempre ha estat a favor de la vinguda d’una locomotora comercial al centre i ha defensat una fórmula que permeti la convivència de la nau catalogada i el centre comercial.

Dit tot això, el recorregut que ha fet el govern, especialment el seu grup majoritari, de passar de la descatalogació i enderroc de la nau, al que ells anomenen un trasllat i nosaltres en diem la construcció d’un rèplica, equival a un reconeixement de que les coses no s’han fet bé i ara s’han de trobar fórmules per esmenar els errors. És a partir d’aquí que es pot iniciar un debat realista de la situació, amb un operador que té uns drets adquirits perquè ha guanyat un concurs. En aquest debat cal que hi participi tothom, les forces polítiques, les entitats i els ciutadans que de forma individualitzada vulguin donar la seva opinió. És justament aquí on ens trobem.

1 comentari:

Napoleón Bonaparte ha dit...

Sobre todo el proceso habido, me parece que esta es una solución, pero el problema es, determinar que nos ha llevado a que precisamente esta sea "LA SOLUCIÓN".