8/10/07

PARTICIPACIÓ I PRESSUPOST

L’equip de govern de la nostra ciutat ha presentat avui la seva proposta inicial de Programa d’Actuació Municipal (PAM), Pressupost i modificació d’Ordenances Fiscals pel proper any. És molt aviat per opinar, tot i que en un primer repàs no hi he sabut trobar novetats i, menys encara, il·lusió. Com sempre, la inversió té una part molt important, i no és per treure-li mèrit, que són diners finalistes d’altres administracions i no hi ha cap exemple d’estalvi o contenció.

El pressupost augmenta un 11,24 %, respecte el de l’any anterior, mentre que la població només ha augmentat un 1,5 % i es preveu un IPC del 2,7 %. Tot i que hi ha l’augment d’efectius de la Policia Local, absolutament necessari, un increment en el capítol de personal del 14,90 % requerirà un estudi a fons.

Per altra banda, la pujada de taxes com la de clavegueram i la brossa i, especialment, la del preu de l’aigua són també elements de recaptació que pel seu objecte les primeres i perquè la companyia presumeix de beneficis en el segon cas, no veig que siguin necessàries si no és per equilibrar un pressupost que es dispara en la despesa.

Però l’element més negatiu a l’hora de parlar del debat del pressupost pel 2008 és la participació. Després del procés de l’any anterior, el govern presumia de caminar amb fermesa cap un pressupost participatiu, però enguany “ha fet figa”. L’excusa és la revisió del funcionament dels Consells de Participació, però aquesta revisió pot durar mesos i, per fer-la bé, s’hauria de comptar amb la gent que els forma. Per què no s’han constituït? Jo crec que per mala gestió del responsable del Departament i per no estar-hi a sobre el màxim responsable municipal.

El cas dels Patronats de Cultura i Esports i de l’IME és encara pitjor, doncs aprovaran el pressupost per decret del president. Les empreses han hagut d’avançar la data d’aprovació per la denúncia de CiU, doncs tenien previst fer-ho fora de termini.

Per acabar-ho d’adobar, la novetat és la participació per internet a través d’un bloc. Proposta original si estiguéssim parlant d’una població petita, però Mataró és una ciutat de més de 120.000 habitants. No podíem haver aprofundit en el “consensus”? Eina ja existent. Però, els que en tenim, sabem que sempre correm el risc de que un dia ens tanquin el servidor. Què passaria amb les propostes?

Tot plegat, un desfet de temps per no haver fet els deures a temps.

Cap comentari: