22/9/07

PACTE CASTELLS-SOLBES

A alguns militants socialistes els cal una mica de memòria històrica: Va ser l’Artur Mas, en nom de CiU, qui va introduir la disposició addicional tercera de l’Estatut, que preveu que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures s'ha d'equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya (18’85% el 2006) amb relació al producte interior brut de l'Estat per un període de set anys.

En volen fer creure que el govern ha aconseguit un acord absolutament satisfactori pels pressupostos 2008. Però NO és així. A la xifra de 4.300 milions d’euros d’inversió en infraestructures pactada per a l’any 2008 caldria afegir-hi la diferència entre la inversió prevista per al 2007 i la inversió no executada durant l’exercici. El resultat: 5.800 milions d’euros per a Catalunya i no 4.300.

És per això que la quantitat de 5.800 milions d’euros no són negociables. És una xifra resultat de l’aplicació d’una llei orgànica de l’Estat, l’Estatut de Catalunya. Es tracta d’un càlcul matemàtic. Es tracta de complir la llei. L’Estat té la mateixa obligació que nosaltres de complir les lleis. El conseller d’Economia ha cedit com si es tractés d’una negociació, però en aquest cas del que s’està parlant és del compliment de l’Estatut, una llei orgànica, i per tant, el que cal és exigir el seu compliment sense cessions.

Finalment, l’acord entre el Govern espanyol i el Govern de la Generalitat és incomplet, ja que no compleix íntegrament amb l’Estatut. Una base de càlcul de la inversió justa ha de comprendre la totalitat de les infraestructures que gestiona l’Administració General de l’Estat. Això vol dir que, a més d’Indústria i Agricultura, també hauria d’incloure, per exemple, Cultura i Sanitat.