23/9/07

COOPERANTS

El passat 8 de setembre es va celebrar, per primera vegada a l’Estat, el Dia del Cooperant, que vol fer visible l’acció dels cooperants espanyols a l’exterior, reconeixent la tasca que més de 1400 persones de tot l’Estat, altament qualificades, realitzen en més de 60 països, defensant la pau, la igualtat i la infància lluitant contra la pobresa

La decisió d’escollir el 8 de setembre és perquè coincideix amb el sisè aniversari de la Declaració del Mil·lenni de l'ONU en la qual 189 caps d'Estat es van comprometre a complir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, objectius que va subscriure el Consistori de la nostra ciutat el setembre de 2005. Dins dels valors i principis d’aquests objectius se cita expressament a la cooperació internacional com un dels instruments bàsics per resoldre els problemes internacionals de caràcter econòmic, social, cultural o humanitari.

Ara queda seguir treballant per canviar l’actual situació dels cooperants, que és precària, inestable i de desprotecció, tot i l’important pas que ha suposat l’aprovació de l'Estatut del Cooperant el 28 d’abril de 2006, que defineix el concepte de cooperant, així com els seus drets i deures, i també regula la seva activitat laboral. Va ser en aquesta línia, que Convegència i Unió va demanar incloure un punt a la propota aprova en el darrer Ple que suposes un compromís anual en aquest sentit i que textualment diu: “L’Ajuntament de Mataró es compromet a donar suport a les iniciatives que en el futur puguin sorgir per reconèixer i difondre el treball dels cooperants i, en aquest sentit, impulsarà, a través del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional, la celebració d’actes que persegueixin aquesta finalitat”.