20/3/07

MANTENIMENT MUNICIPAL ?

No sé per on posar-m’hi. Què crida més l’atenció? Què tot és notícia abans d’eleccions, o què hem d’esperar a tenir més de tres-centes senyals de trànsit malmeses, en un sol barri, per substituir-les?
Ja sabem que “any d’eleccions, any d’inauguracions” . Però benvingudes siguin si representen més equipaments i més serveis per a la ciutat. Ara, el tema de les primeres pedres i ara les notes per substitució de senyals són una obsessió i una despesa que no es justifica.

Pel que fa al que representa substituir, d’una sola vegada, més de tres-centes senyals i gairebé noranta suports, això ens ho hem de fer mirar. Segurament, algunes podrien esperar i s’aprofita l’acció per canviar-les totes, però ni que això suposes el 50%, com deuen estar les altres? Les senyals de trànsit tenen, com una de les funcions més importants, ajudar a garantir la seguretat viària dels ciutadans. Com ho garantien aquestes senyals?