2/5/06

UNA PROPOSTA A TENIR EN COMPTE

Avui estàvem convidats a conèixer la proposta d’usos urbanístics del Sorrall que l’ Associació de Veïns de Cerdanyola ha presentat en la Comissió de Treball corresponent del Consell Territorial del Pla Integral d’aquell barri. Per part del grup municipal de Convergència i Unió hi hem assistit l’Antoni Valls, que fa el seguiment dels temes urbanístics, i jo mateix com a responsable territorial del nostre grup en aquell àmbit. M’ha sorprès la no assistència d’alguns grups del govern, però és de suposar que tindran les seves raons.

La proposta s’haurà d’estudiar amb tranquil·litat, però la primera impressió és bona. És una proposta treballada, raonable i molt responsable. Hauria estat fàcil demanar impossibles, però els membres de la Junta d’aquella AV han entès que per fer front a la despesa que suposa destinar uns terrenys a equipaments calen compensacions. Els objectius són, d’una banda, obtenir una potent zona d’equipaments i per l’altra, preservar la zona anomenada de “Els Garrofers” com a zona verda, que faci de pulmó del barri i separi els nuclis urbans de Mataró i Argentona.

Hi ha un calendari perquè el tema sigui tractat en comissió i posteriorment en plenari per part del Consell Territorial, que ja va incloure l’estudi dels usos urbanístics del Sorrall en el PAM del 2006, però el Govern Municipal caurà en un greu error si no s’atura a estudiar la proposta. Segurament hi haurà observacions tècniques a fer i debat polític a realitzar, però ara és quan toca demostrar que creiem en la participació ciutadana.