24/3/14

El Sorrall es recupera per a Cerdanyola

L’any 2006, el govern municipal d’aquell moment, el regidor d’Urbanisme del qual era Arcadi Vilert (PSC), proposava construir a la zona del Sorrall 200 nous habitatges, una torre d’oficines de nou plantes i un nou equipament escolar. La proposta va ser rebutjada pel Consell Territorial de Cerdanyola, que llavors presidia la regidora Quitèria Guirao (ICV). La iniciativa, que no va passar d’uns treballs previs, afectava tres àmbits discontinus: el sector més gran, el del Sorrall (255.103 m2), la zona del camp de futbol del Camí del Mig (23.556 m2) i el sector ocupat actualment pel Mercat de Cerdanyola (1.853 m2). En aquests dos darrers s’hi volien construir aproximadament 200 habitatges més. Anteriorment s’havia presentat una primera proposta encara més agressiva que només afectava el sector del Sorrall i preveia construir-hi la totalitat dels habitatges.

Aquestes propostes mai van ser acceptades pels veïns, que defensaven que no feien falta més habitatges, que el barri no havia de créixer més, sinó que s’havia de dotar d’equipaments i que l’únic espai disponible era justament aquest situat a l’entrada de la ciutat.

Ara, dos mandats després, un govern de CiU aconsegueix que el Ple Municipal, amb l’acord del Consell Territorial de Cerdanyola, aprovi un nou planejament per aquest àmbit que respecta la voluntat veïnal: cap més habitatge, la protecció com a zona verda de l’espai anomenat Els Garrofers i la programació de diversos equipaments.

S’ha entès que la necessitat de donar viabilitat econòmica al sector obliga a trobar sortides com dedicar espais a la instal·lació d’equipaments comercials de dimensions mitjanes, però a l’hora la definició és prou oberta com per permetre un treball i debat posterior amb tots els agents implicats.

Una altra qüestió no menys important és el paper estratègic que té el Sorrall com a entrada important a la ciutat i de connexió amb les principals artèries que ens uneixen al país.
Sortosament, estem davant una solució a un problema que s’arrossegava des de feia massa anys, però el treball encara no ha acabat i el compromís és seguir-lo fent des del debat i el consens amb veïns i afectats.