8/4/12

L'Estat ens demana reduir 2.200M€ de dèficit, quan ens en deu 16.500M€


Un pacte fiscal que inclogui tenir la clau de la caixa és vital pel nostre país, això és: pagar els impostos a Catalunya i decidir què transferim a l'Estat en concepte dels serveis que presta i en concepte de solidaritat amb la resta de territoris. El Parlament té una comissió formada per tots els grups polítics que n'estudia la viabilitat i el procés i ben aviat presentarà les conclusions a Plenari. És imprescindible que tothom hi doni suport i tots exercim la pressió necessària als partits per què el Pacte fiscal sigui una realitat. Perquè és de justícia i perquè és vital perquè Catalunya surti de la crisi i seguim construint un país capdavanter a Europa. 


De l'aportació que cada ciutadà fa de mitjana cada any a través dels impostos, 2.200 euros no tornen a Catalunya! En total, són 16.500 milions que van i no tornen cada any, el 8,4% del PIB. Aquest és un cas sense precedents a Europa. Per exemple, els estats federats alemanys -länders-, contribueixen a l'estat segons la seva riquesa però sense perdre mai la posició que tenien abans de contribuir-hi (Catalunya en perd entre 4 i 8 segons el moment) i el que més contribueix -Baviera- no ha arribat mai al 4% del PIB. Si a Catalunya es complís aquest ‘pitjor dels casos' i la contribució fos del 4%, tindríem 8.643 milions d'euros més cada any (gairebé 1/3 de tot el pressupost de la Generalitat) que es podrien invertir en serveis socials com pensions, polítiques actives d'ocupació, ajudes a PIMES, suport a les persones aturades, escoles, etc.