4/3/11

El Ple de març obre una nova etapa i demostra que Mataró està a favor de “El Corte Inglés”

El Ple Municipal que es va celebrar ahir va obrir una nova etapa en la política municipal a la nostra ciutat.

Després de diverses trucades, trobades i infinitat de correus electrònics, just quan l’acord semblava impossible, va sorgir una proposta a diverses bandes que va agafar forma la mitja hora abans d’iniciar-se la Sessió. Com totes les propostes que requereixen consens, hi manca molt de tots i hi ha coses que no satisfan a tothom, però es va saber trobar l’equilibri perquè vint-i-sis dels vint-i-set regidors de Mataró hi donessin suport. Sense preàmbuls i mirant al futur, el Ple d’ahir es va manifestar clarament a favor que Mataró tingui el més aviat possible la “locomotora” que ha revitalitzar el centre de la ciutat.

Segur que en el procés, sobretot en les formes i tal vegada en el model, hi seguiran havent-hi discrepàncies, però l’objectiu és clar i el camí per aconseguir-lo només farà que enriquir el debat.

A continuació reprodueixo el text de la proposta consensuada pels grups del PSC, CiU, PPC, ICV-EUiA, ERC i el regidors no adsquits:

ACORDS:
Primer.- Mostrar la satisfacció del Ple de l’Ajuntament de Mataró per l’interlocutòria que arxiva el cas que, per si sol, podia arribar a impedir l’arribada de “El Corte Inglés” a la ciutat, que exculpa l'Alcalde de Mataró, el regidor d'Urbanisme i una lletrada municipal.
Segon.- Reiterar la voluntat dels sotasignants perquè “El Corte Inglés”, empresa resultant del concurs efectuat el seu dia per l'empresa municipal PUMSA, vingui el més aviat possible a la ciutat a complir amb el paper de “locomotora comercial”.
Tercer.- Prosseguir amb les accions públiques de millora de carrers i mobilitat que requereix la implantació del centre comercial i de potenciació del comerç de Mataró.
Quart.- Treballar perquè l'arribada del centre comercial assoleixi els beneficis compartits pel conjunt de la ciutat quant a la creació de llocs de treball i d’impuls d'un nou model econòmic per a la ciutat per la millora competitiva del comerç i la restauració que suposen una sèrie de millores urbanes i de potenciació del comerç de Mataró per tal de que l'obertura del nou gran centre comercial esdevingui una oportunitat per l'activitat comercial de la ciutat.
Cinquè.- Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya perquè, en el termini més breu possible, indiqui de la manera que cregui més convenient la resolució dels temes plantejats al recurs presentat per PUMSA a l'aprovació definitiva de “Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU- 06”, que faci possible una resposta positiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Sisè.- L’Alcalde convocarà als Portaveus Municipals per tal de establir una actuació consensuada en aquesta qüestió a fi d’evitar la seva utilització partidària i electoral, i amb l’objectiu d’arribar a compromisos per escrit d’aquí a final de mandat i que vagin, fins i tot, mes enllà de les eleccions donada la transcendència d’aquest assumpte per a la ciutat.
Setè.- Desitjar, a la vista dels perjudicis que poden succeir-se, que siguin retirats els recursos i el cas es doni per conclòs definitivament