10/2/11

Els mateixos drets democràtics per a tothomMataró no ha estat la primera ciutat en demanar-ho. A Barcelona, per exemple, el grup liderat per Xavier Trias també ho va defensar, i és que la llei electoral, des de la darrera modificació del mes d’octubre de 2007, ja autoritza al govern de l’Estat a regular un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual a tots els processos electorals.

En definitiva, es tracta de garantir el drets democràtics, en aquest cas el vot secret, a totes les persones, atès que una discapacitat física no els fa pas diferents ni redueix aquests drets. Ara éw el govern de l’Estat qui ha de legislar per fer-ho possible.