8/10/10

Alguns apunts sobre el Ple d’ahir

CiU a favor de l’ampliació de la sentència del judici sumaríssim al President Companys
En nom del Grup Municipal, en Joan Mora va explicar al Ple els motius pels quals Convergència i Unió s’havia afegit als grups proponents de la iniciativa, la qual va ser desestimada a causa del bloc PSC i PP.

L’Ajuntament de Mataró no compleix els terminis fixats per la llei pel que fa al pagament a proveïdors
Ho va explicar en Pere Galbany en el punt d’aprovació del Compte General de 2009, entre altres irregularitats trobades per les auditories realitzades.
En Pere també va denunciar el fet que existeixin algunes factures sense justificar i subvencions justificades fora de termini, així com convenis signats una vegada realitzada l’activitat en el cas de Les Santes. Com molt bé va dir: “el fet que hagi estat un any complicat no eximeix de fer les coses be”.

CiU defensa les iniciatives a favor de la lluita contra la violència de gènere, però exigeix una bona gestió econòmica
CiU es va abstenir en la votació del preu d’unes jornades perquè, en una situació de crisi com la que estem travessant, no cobreix ni tan sols el cost del dinar i break coffee. Pensem que només s’han de carrega els costos dels ponents i el material corresponent, “En els moments actuals els àpats se’ls ha de pagar cadascú”.

El Ple aprova la catalogació dels esgrafiats en façanes de la ciutat
Joan Mora, després d’afirmar que la modificació del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental en el cas dels esgrafiats demostra que és un document viu, va demanar un procés de reflexió al seu voltant: “de la mateixa manera que es poden incloure nous elements, se’n poden retirar d’altres”. Alhora, però, referint-se al que va passar amb Can Fàbregas i de Caralt, va dir que el tractament dels bens catalogats ha de ser sempre la mateixa, prescindint de qui en sigui el titular o l’actuació posterior que s’hi vulgui realitzar. Recordar també que, quan es va voler descatalogar la Nau de Can Fàbregas CiU ja va demanar una revisió íntegra del Catàleg, a la qual el govern s’hi va negar.