8/9/10

PLE MUNICIPAL

Amb el final de les vacances torna la normalitat amb tot, també amb la celebració del Ple Municipal cada primer dijous de mes.

No sé si perquè era el primer del nou curs polític, però el vaig trobar un ple de tràmit en molts aspectes, tant pel que fa als dictàmens del govern, com pels temes aportats pels grups municipals. Això no vol dir que no hi hagués qüestions importants per a la ciutat, tant al primer grup com en el segon. N’hi havia i molts, però a vegades per important que sigui un tema pel futur de Mataró o pel benestar dels ciutadans, quan arriben al ple només queda la formalitat de figurar a l’ordre del dia i ser aprovats o rebutjats, sense possibilitat d’influir-hi des del debat polític.

Dijous, però, hi va haver un punt en el qual el camí que va agafar el seu debat em va agafar per sorpresa, va ser la pregunta presentada pel PPC sobre la instal•lació d’un centre de menors al barri de Pla d’en Boet. De fet, es tracta del trasllat d’un centre ja existent, el centre del Mas Sant Jordi, que gestiona des de fa gairebé trenta anys el Centre de Formació i Prevenció.

No comparteixo en res la posició que el PPC a Mataró ha adoptat respecte a aquest tema. Admiro la tasca que ha fet l’entitat sense afany de lucre que treballa amb infants i joves de la ciutat que necessiten d’una atenció especial. No se’m hauria passat mai pel cap que es pogués fer tot el que el portaveu del Partit Popular ha fet en quan a aquest tema, però el mateix dic de la resposta donada pel govern a la pregunta. El temps dedicat en el debat (gairebé una hora i mitja), el sermó previ a la resposta de la regidora de Serveis Socials, responen amb altres preguntes a tres preguntes molt concretes que feien els populars i la intervenció final de l’alcalde amb acusacions incloses ho van fer especialment desagradable.

Però, no n’hi ha prou amb l’actuació política, els mitjans de comunicació van aparcar qualsevol tema de rellevància per la ciutat per centrar-se en aquest punt, no pas per explicar la labor que fan la gent del Mas Sant Jordi, sinó per relatar una picabaralla política fora de to i plena d’acusacions i alguns insults.

Algun dia caldrà una reflexió sobre el que es fa als plens municipals, no només pel temps que es dedica a temes supramunicipals, sinó per com s’utilitza la institució com escenari electoralista i partidista.