10/5/10

Aquest any Mataró dedica menys diners a cooperació internacional

Aquesta setmana Mataró celebrarà la seva 13a. Nit de la Solidaritat. Podem estar orgullosos de ser una ciutat de les més solidàries pel que fa a cooperació internacional. Però aquest any no hem fet, per a mi, les coses prou ben fetes.

L’aportació que han de fer les administracions locals correspon a un percentatge sobre els ingressos propis, per paral·lelisme amb la proposta feta el 1972 per Nacions Unides de donar el 0,7% del PIB als països pobres per part dels estats (el govern espanyol està a una desena part d’aquest 0,07%). Mataró fa temps que va assolir aquest percentatge i els darrers anys hi dedicava l’1%, però el 2010 hem tornat al 0,07% de la proposta de Nacions Unides.

Tot i reconèixer que estem per sobre de molts municipis i de tot tipus d’administracions, governades per formacions polítiques de tots els colors, jo crec que això és un pas enrere molt gran. Primer, perquè tractant-se d’un percentatge, si la crisi ens fa baixar els valors absoluts del pressupost, aquest tant per cent baixa automàticament, mantenint la proporció. Segon, perquè en uns moments de crisi com els actuals també augmenten les diferències amb els països més necessitats, que també necessiten més ajut que mai i... Tercer, perquè ajudar als països d’origen de la majoria de persones immigrades és una forma d’evitar que segueixin mal vivint aquí i permetre que puguin prosperar a casa seva.

Sincerament, crec que a partir d’ara no podrem parlar de la mateixa manera de la nostra solidaritat. Crec que hauríem fet bé de mantenir l’1%, que hauria suposat una baixa en valor absolut de l’ajuda però hauria significat mantenir el nostre grau de compromís amb la cooperació internacional.

Malgrat tot, benvinguda l’aportació als projectes que moltes entitats de la nostra ciutat treballen amb il·lusió conjuntament amb persones dels països de destí. Moltes gràcies a tots els que treballen per fer un món més equilibrat., als que treballen pels drets universals, per a l’educació i per a la salut. Gràcies als que treballen pel dret a una vida digna. I, als que no ho fan, animar-los a assistir a la Nit de la Solidaritat, aquest divendres al Foment, per conèixer aquestes entitats de forma directe i col·laborar amb qualsevol d’elles.