10/12/09

Can Fàbregas i de Caralt avui

Després d’una setmana llarga de preparació, només cal un dia per treure tota una corona de peces.

És tant impressionant el treball d’enginyeria i arquitectura que s’està fent com ho és la capgrossada de gastar la burrada de diners que gastem en el trasllat d’una construcció com aquesta.