11/11/09

Ciutadania, entitats i participació

“Ciutadania, entitats i participació” és el títol de la conferència que el Dr. José Ramón Montero, Catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Madrid, ha fet avui a la Nau Gaudí de Mataró. Com totes les persones i personalitats que venen de fora la ciutat, les seves primeres paraules han estat per descriure la bellesa de la Nau Gaudí.

La intervenció ha estat la d’un professor universitari, molt fonamentada en estudis i poc, o gens, en experiències personals, però no per això menys interessants.

Tot i que he hagut de marxar d’abans d’acabar perquè havia de ser en un altre lloc, he tingut temps d’escoltar alguns conceptes molt interessants. Per exemple, quan ha dit que un vot a un mateix partit exercit per persones diferents no significa que aquestes persones estiguin d’acord al 100%, reflexió que sembla una evidència, però que és molt important. És aquí on la participació entra en joc, ajudant a modular el que vol la ciutadania i també controlant el que fan els polítics que han estat elegits. La participació esdevé un incentiu per realitzar canvis en la orientació política.

Una dada interessant ha estat que la “desafecció” a Espanya és de les més grans d’Europa, sense que els estudis realitzats hagin estat capaços de trobar-hi una explicació. Un altre és que l’únic àmbit de la participació en que Espanya destaca per sobre els altres països és en el de la protesta o que aquí les associacions que acullen més gens són les menys relacionades amb la política.

En resum, una conferència molt interessant, on hi faltaven algunes dades més dades de casa nostra, això sí, que m’ha sabut greu haver de deixar abans que acabés.