25/6/09

És de savis rectificar

Ha costat anys i panys, però finalment sembla que el govern de la nostra ciutat ha entès que no pot negar-se sistemàticament a les propostes i idees dels altres.

Primer va ser l’acceptació d’aprofitar l’espai de l’antiga fàbrica IVECO-PEGASO com aparcament, mentre no avanci el desenvolupament urbanístic del sector. Va caldre que el solar fos utilitzat pel Festival Cruïlla de Cultures, que va iniciar una nova edició amb la Revetlla de Sant Joan i també va fer falta que en el Ple s’acceptés, per part de CiU, que de moment s’estudiaria la proposta, en lloc de deixar dit que era en ferm.

Després ha estat la utilització de la Nau Gaudí per a finalitats culturals. Proposta que CiU es va cansar de fer en el mandat passat i a la qual més tard es van sumar altres de l’oposició, però que sempre havia estat rebutjada pel govern municipal. Ara, finalment, l’alcalde ha anunciat que l’antiga fàbrica projectada per Antoni Gaudí acollirà, mentre el futur Museu Bassat no es disposi de la seu definitiva, d’exposicions temporals d’art contemporani.

Mai és massa tard i sembla que, ara, l’alcalde se’n ha adonat que calia rectificar si no volia sumar més oportunitats perdudes.