3/4/09

Un passeig per les Cinc Sènies

Encara que el passeig real es farà diumenge al matí, la presentació de la guia “Descobrim Mata i Les Cinc Sènies”, de la col·lecció “Coneguem el Maresme. Itineraris de natura, agricultura i paisatge” ha estat també un passeig, encara que virtual.

Els autors de la guia, Oriol Bassa,
David Farell i Francesc Navarro, en companyia de Pep Riera, autor del pròleg, han estat els encarregats de presentar-la. La primera part de l’acte ha estat un tastet del contingut de la publicació, acompanyat d’una bona projecció. A continuació, Pep Riera ha fet una intervenció que ha donat vida al territori, amb referències a la realitat de la pagesia i del pagès a Mataró i, sobretot, a la importància de preservar i protegir l’espai agrícola.

En la darrera part de la seva intervenció, Pep Riera ha introduït el tema del tren orbital que, en el treballs actuals per a la reserva del sòl, preveu travessar les Cinc Sènies. Immediatament s’ha donat pas a la participació del públic, que omplia la sala de Can Palauet. Pràcticament la totalitat del debat ha servit per reivindicar el treball fet fins ara, que s’està fent i que caldrà fer per garantir que les Cinc Sènies es conservin com a espai agrícola i que el traçat del futur ferrocarril orbital no les trinxin, ni per la superfície, ni per sota terra. L’arquitecte Agàpit Borràs ha fet la defensa més aferrissada del territori, Miguel Torner ha presentat una contraproposta de traçat de via, que diverses entitats han treballat i que redueix l’impacte sobre les Cinc Sènies i el limita als terrenys menys explotats agrícolament.

Finalment, Agàpit Borràs ha lamentat, amb expressions molt dures i contundents, que els que governen a Mataró no hagin tingut cap interès en divulgar les propostes de reserva de sòl que es troben en exposició pública i promoure el debat: “sembla que ho hagin amagat perquè quan ho descobrim ja no tinguem temps de parlar-ne”. Acusacions a les quals no ha contestat la Sra. Guirao, l’única representant del govern que hi havia entre el públic.