6/2/09

Ple de Febrer: IMPOTÈNCIA MUNICIPAL

Fa aproximadament un any, el govern municipal es va comprometre, per escrit, al trasllat del Centre de Transformació situat al fons dels baixos de l’immoble del carrer de Sant Antoni núm. 82. En resposta a les al·legacions que s’havien fet al PAM 2008, el compromís textual referit al transformador era: “Es requerirà a FECSA-ENDESA el seu trasllat per motius de seguretat”.

Des de fa temps, els veïns de l’entorn estan demanant el trasllat del transformador a un altre lloc menys perillós, atès que, a més, es troba al fons d’un local on s’hi emmagatzema paper i cal travessar tres portes per arribar-hi. Això sense tenir en compte les apagades elèctriques del sector per causa de l’estat de la instal·lació.

Convergència i Unió va portar el tema al darrer Ple Municipal, al qual hi va assistir un nombrós grup de persones afectades, descobrint que la promesa feta pel govern mai ha format part del PAM 2008 i que el govern ha estat incapaç d’aconseguir res de la companyia elèctrica. Malgrat el risc evident en cas d’incendi, l’empresa exigeix a l’ajuntament el pagament del cost del trasllat i només accepta anar-li reduint la potència. Sense que els responsables municipals trobin cap fórmula per pressionar-la.

Des de CiU creiem que, més enllà de les competències municipals, l’ajuntament té l’obligació de vetllar pel benestar i la seguretat dels ciutadans i, en aquest sentit, davant la presència dels afectats, va obtenir de l’alcalde de la ciutat el compromís de fer totes les accions necessàries per donar resposta a la seva demanda.