3/10/08

Un exercici de responsabilitat

Al Ple Municipal d’ahir, es va visualitzar la voluntat i, també, la responsabilitat de TOTS els grups polítics del Consistori amb l’aprovació del “Pacte sobre les polítiques d’immigració i d’integració” i el “Pla per a la Nova Ciutadania” que l’acompanyava.

Reprodueixo les paraules que vaig dir en nom del Grup Municipal de CiU i amb les que hi té molt a veure la M. José, que ha estat la nostra representant a la comissió redactora dels documents.


Com va passar l’any 2003, a l’Ajuntament de Mataró podem estar molt contents d’haver estat capaços d’aconseguir la unanimitat de tots els grups municipals en un tema tan important com el de la immigració, sota el nom, creiem que molt encertat, de “Nova Ciutadania”.

Hem de reconèixer que la elaboració del nou Pla pel 2008-2011 no ha estat fàcil. Com a l’anterior legislatura, ha calgut fer una pila de versions del document per arribar al que avui aprovem.

Però, finalment i gràcies al treball de totes les persones que han col·laborat en la comissió, el document recull les diverses sensibilitats, alhora que, totes han sacrificat part del que haurien volgut incloure en benefici del consens.

Es va començar amb un document molt extens i massa tancat políticament, però el resultat és un text molt més concret, més precís i més despullat de tendències polítiques, centrat en la millora de les condicions de vida dels nouvinguts i de la cohesió de la ciutat.

Hem de felicitar-nos tots per haver arribar a acords sobre el Pacte i el Pla per la Nova Ciutadania. Felicitar-nos per:
- haver pactat de quina manera encarar el fenomen de la immigració
- sobre com cal afavorir la seva integració
- per determinar quin és l’espai social i cultural que hem de cedir als nouvinguts i quins són els temes innegociables
- per aplicar mesures que ajudin a superar els recels de la població autòctona respecte dels nouvinguts
- I també hem d’estar contents per haver estat capaços de donar aquest pas una altra vegada

El Pla per la Nova ciutadania i les accions que s’hi desenvoluparan han de servir-nos per a integrar als nouvinguts, per fer de Mataró una ciutat cohesionada on tothom trobi el seu lloc. I no serà amb els recels dels autòctons, ni amb l’exaltació acrítica del país que han deixat per part dels immigrants que ho aconseguirem.

Uns i altres, autòctons i nouvinguts, hem de donar una oportunitat a la convivència i a la cohesió. I els representants polítics hem de donar exemple, facilitant els acords en el temes cabdals per la ciutat. Només així, Mataró serà la ciutat on volem viure, treballar i veure créixer els fills. I en una època de crisi com la que ara ens toca viure, tot el procés serà més difícil. Tasca de tots, doncs, de fer de Mataró una ciutat il·lusionant on l’esperança presideixi la convivència.

Una mica ja en s hi hem referit al començar, volem deixar clar que això no seria possible sense les hores que hi han dedicat persones de tots els grups polítics. Cal destacar la tasca feta per l’Esteve Terradas, que ja no és regidor, però que es va prendre molt seriosament aquest tema i va estendre sempre la mà a aquest grup municipal perquè opinés i aportés les seves idees. També als senyors Pere Robert i Josep Palacios, per les tasques de coordinació i redacció. I als representants de tots els grups polítics pel tarannà conciliador i la feina constructiva.