10/9/08

Vilanova dóna exemple

El Govern Municipal de Vilanova i la Geltrú, amb la mateixa composició política que el de Mataró (PSC-ICV-ERC), ha donat exemple de realisme i ha reaccionat amb la presentació de les mesures per reduir la despesa.

Mentre alguns fan veure que de moment no els ha afectat gaire la crisi, tot i anunciar que vindran temps difícils per a tots, l’Ajuntament de Vilanova reconeix una davallada important en l’impost d’obres, les llicències d’activitats i les llicències d’obres, que han quantificat en 3.900.000 euros, amb un pressupost de poc més de 92 milions d’euros, tres quartes parts del de Mataró, que és de 125 milions.

Concretament proposen:
- Reduir les despeses de protocol
- Reduir despeses de telèfon: reducció de mòbils
- No editar l’any 2008 cap número més de la revista 08800
- Reduir assessories externes (Urbanisme i Personal)
- Reduir despeses d’impressions
- Redistribuir despeses d’activitats culturals
- Reduir les partides de gestió d’esports
- Priorització en l’aplicació dels contractes
- Reducció de les hores extra: diverses regidories

No sé si a Mataró s’haurien de reduir-se les mateixes partides, en activitats culturals i gestió d’esports no gastem pas gaire, però està clar que en protocol, contractació d’estudis i comunicació podríem coincidir. A més, de cara el proper any, podríem estudiar congelar les assignacions als polítics.

En tot cas, un ajuntament que dóna aquest missatge, a més d’estalviar els diners de tots, dóna exemple a empreses i particulars essent el primer en aplicar-se unes mesures per superar el mal moment que l’economia està passant.