5/9/08

El Govern no convenç

A la pregunta de CiU sobre l’adscripció de l’Ex-Cap de la Policia Local a GINTRA, l’empresa de la qual depenen els aparcaments municipals, la zona blava i la grua, el govern tira pilotes fora i va intentar despistar el personal amb formulismes legals.

Tot i que, per primera vegada, un membre del Govern va dir amb rotunditat que creia que el Sr. Cernuda no podia tornar a ocupar el lloc de Cap de Servei de la Policia Local, no va justificar la creació d’un nou lloc de treball a GINTRA i el sou corresponent, que és de 60.000 €/anual, més triennis, mes seguretat social. Com si es burles de tots nosaltres, diu que falten set mesos per la incorporació i “tenim temps de parlar-ne”.

Tres quartes parts de la intervenció de la regidora de Serveis Centrals van ser per dir una cosa que ja sabem i que hem reconegut: que el Sr. Cernuda és funcionari i la llei preveu que una vegada hagi complert la sanció que li ha estat imposada, l’Ajuntament està obligat a readmetre’l. Després no va altra cosa que reconèixer que se li reserva no ha existit mai, però no va saber-ne justificar la necessitat.

Deixem en casualitat que la renuncia de l’Ex-cap a ser Intendent Major de la Policia, necessària per no tornar a ser-ne el Cap, estigui signada tres dies abans de conèixer la sanció i entrada a registre el mateix dia, just en el moment de conèixer el nou lloc i l’import de la retribució.