8/3/08

8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Vuit de març, una jornada de celebració commemorativa del Dia Internacional de la Dona, en què any rere any s’organitzen actes per a la reflexió al voltant de l’avenç de les polítiques d’igualtat i la seva repercussió en les dones del nostre país i del món global.

Tanmateix, aquesta jornada tindrà enguany una connotació diferent, perquè s’escau en el dia de reflexió previ a les eleccions generals a l’Estat espanyol. Resulta paradoxal que un govern que s’ha autodefinit com l’abanderat de les polítiques en favor de les dones, convoqui unes eleccions que fan coincidir el dia de reflexió amb el Dia Internacional de la Dona, la qual cosa porta a una reducció molt important dels actes a organitzar en aquest dia tan assenyalat.

Pel que fa a les polítiques pròpiament dites, hem de recordar que la primera llei de l’actual legislatura a les Corts espanyoles va ser la llei integral contra la violència. A dia d’avui, l’espiral de violència de gènere no només no ha disminuït sinó que continua accelerant-se d’una manera alarmant.

Una altra llei de grans conseqüències en el dia a dia de moltes dones és la tan anunciada llei de dependència, que tampoc està resultant segons els objectius previstos.

I aquests no són més que dos exemples de polítiques públiques que afecten molt directament a les dones i que demostren que no es pot fer política a cop de titular, perquè es generen moltes expectatives que a la fi només serveixen per defraudar les persones. No es pot governar fent falses promeses i aprovant lleis que queden en paper mullat, perquè després no van acompanyades de la necessària partida econòmica.

Des de Convergència Democràtica de Catalunya, com hem fet sempre, tenint o no responsabilitats de govern, treballem i treballarem per fer polítiques realistes i possibilistes, encaminades a procurar el major benestar i qualitat de vida a les persones. Denunciem l’engany i les falses expectatives i apostem pel seny com a base de l’acció política. Una acció política adreçada a pal·liar la situació en què es troben moltes dones, i especialment les més grans, com a col·lectiu de risc al llindar de la pobresa. Una acció política que promogui la implicació dels homes i les empreses en la conciliació i harmonització de la vida laboral i personal. Una acció política que vetlli contra la discriminació salarial entre homes i dones.

En definitiva, els homes i les dones de Convergència Democràtica de Catalunya continuarem lluitant per fer del nostre un país millor, més just i amb més igualtat d’oportunitats per a tothom.


MANIFEST DE CDC