12/1/08

SI ENS HO CREIEM, HEM DE FER-HO BÉ


A la vista de com es va fer el nomenament dels membres escollits de forma aleatòria en la constitució del nou Consell Territorial del Pla Territorial de Cerdanyola i de la resposta poc convincent donada pel Govern Municipal en el passat Ple, el Grup Municipal de CiU es planteja proposar la reforma del Reglament corresponent.

És evident que la voluntat de propiciar la participació de nous ciutadans en els òrgans de debat territorial i ciutadà no ha trobat el canal adequat i caldrà revisar els procediments, però mentre no hi hagi un nou text cal complir el que està aprovat, cosa que no han fet els responsables municipals i que ha denunciat l’Associació de Veïns de Cerdanyola.

Per tal de recollir informació i poder plantejar millor la reforma, CiU va presentar una nova pregunta al Ple, que ha estat contestada de forma extensa pel Regidor de Participació Ciutadana. La seva resposta, conjuntament amb l’explicació de com s’han fet les coses en el cas de Cerdanyola, ha d’ajudar-nos a treballar millor una proposta. Si ens creiem la participació i, tots plegats, som capaços de fer un debat obert i sincer, encara estem a temps de reconduir la situació i fer-ho bé, sinó la credibilitat del govern i, especial, la dels responsables polítics dels Plans Integrals i de Participació Ciutadana s’haurà perdut per sempre.

Per la nostra part, si ens hi volen, estem disposat a col·laborar.

Cap comentari: