7/12/07

ELS NÚMEROS DEL PLA D’APARCAMENTS

Sempre m’han atret el temes de Mobilitat, segurament perquè va ser la primera tasca que se’m va encomanar a l’arribar al Grup Municipal. És per això que m’he llegit les notes i els pocs documents que se’ns han lliurat referents al Pla d’Aparcaments 2007-2011.

Segons la nota dels serveis de premsa de l’Ajuntament, actualment falten 1.582 places d’aparcament, en qualsevol dels seus tipus (calçada, guals, en subsòl i en superfície), per enquibir tots els vehicles de quatre rodes de la ciutat. Això vol dir que si en un moment tots els cotxes i camions de la ciutat deixessin de circular (com si juguessin al joc de les cadires) n’hi hauria 1.582 que no trobarien on posar-se.

Les dades són teòriques, perquè sempre hi ha vehicles circulant, d’altres que són fora de la ciutat i visitants que cerquen aparcament. Però les agafarem com hipòtesi. També ens creurem que en quatre anys tindrem 3.500 vehicles més.

Ara ve el titular: sumant les places que es crearan en aplicació del Pla d’Aparcaments i les que incorporaran les noves construccions, el 2011 Mataró tindrà un superàvit de 8.761 places d’estacionament.

Finalment, la pregunta: tenint en compte que, majoritàriament, les places en construcció són per a residents, persones que viuen a prop i que no disposen de lloc on deixar el cotxe, per què necessitem tantes places?

Si tots els números són correctes, si s’han fet tenint en compte el nombre de places en superfície i gratuïtes que desapareixen en espais de reurbanització, només hi ha una explicació: un increment considerable de l’activitat econòmica, especialment comercial, que necessita de places de rotació. Però això no es diu en lloc. És aquesta l’explicació? Espero que sigui així i que no estiguem fent només propaganda.