12/7/07

NOUS EQUIPAMENTS SENSE PREVISIÓ D’APARCAMENT

La propera Junta de Govern Local, de la que el Grup Municipal de CiU ha estat exclòs pel Sr. Alcalde, aprovarà de forma definitiva el “Projecte d’Execució del polisportiu al carrer Euskadi”.

Convergència i Unió ha donat fins ara, en els diferents tràmits que legalment ha de seguir el projecte, suport a la proposta del Govern Municipal. A més de la manca d’equipaments a la ciutat, era la primera vegada que en un projecte com aquest es preveia la construcció d’un aparcament en el seu subsòl. Hem de tenir en compte que el nostre programa electoral preveia la construcció d’un aparcament sota de tots i cadascun els nous equipaments que es fessin a Mataró.

Però, en data 3 d'abril, l’Associació de Veïns de La Llàntia va presentar una al·legació al projecte que reclamava:

  1. La construcció de dues plantes d’aparcament per una capacitat total de 160 places
  2. Que es determinés un aparcament en semi-bateria per a turismes a la banda dreta del carrer Euskadi, entre els carrers de Suècia i Nova de la Mercè, modificant la vorera actual per mantenir l’amplada de la calçada
  3. Que es reservés una zona de càrrega i descàrrega per a vehicles i autocars en aquest tram del carrer Euskadi

Demandes que han estat desestimades pel Govern Municipal, acceptant únicament estudiar, sense cap compromís de compliment, el darrer punt.

Contràriament a la posició política del govern, amagada darrera de justificacions tècniques, Convergència i Unió valora molt positivament les propostes de l’associació veïnal i els hi dóna suport. Aquest Grup Municipal considera que les 86 places per a residents que es crearan sota l’equipament del carrer Euskadi només ajudaran a minimitzar el dèficit de places actuals al barri. Però, per altra banda, en el moment que es posi en funcionament el polisportiu, es crearan noves necessitats fruït de la seva activitat, per a les quals no s’ha realitzat cap previsió, tal com va quedar en evidència en la CIM de Serveis Territorials celebrada el dimarts dia 10 de juliol.

Considerem que en el moment de fer l’aprovació definitiva del projecte encara s’està a temps de corregir els errors, que molt encertadament ens han fet veure l’Associació de Veïns, i preveure noves places d’aparcament en superfície o ampliant la planta soterrada sota el terreny públic que envolta el polisportiu, atès que els tècnics defensen que és inviable la perforació del terreny per a la construcció d’una segona planta.

És per tot això que no podem donar suport al projecte tal com es porta a aprovació i així ho vam manifestar a la CIM de Serveis Territorials i en aquest sentit hagués estat el nostre posicionament en el cas d’haver format part de la Junta de Govern Local.