26/7/07

LES SANTES, També Santa Anna (VI)

No fa pas gaires anys que l’Ofici Solemne en honor de Santa Anna, de qui porta el nom el col·legi i l’església dels pares escolapis de Mataró, era un acte més dins el programa de les Santes. Tot i que la tradició el manté viu per a la persones més grans; com passa amb la Missa en honor a Sant Jaume, que se celebra a l’antic Hospital de Mataró, és lamentable veure com a l’Ofici en Honor a Santa Anna no hi participen ni els representants dels antics alumnes, ni de les mares i pares de l’escola, ni tampoc del professorat. En tot cas, hem de pensar que a l’ideari de l’escola encara hi deuen tenir un paper rellevant els principis del fundador.

Goig a Santa Anna

PUIG EL VOSTRE NOM DECLARA
QUE DE GRÀCIA SOU MODEL,
DE MARIA SANTA MARE
PROTEGIU-NOS DES DEL CEL

De la tribu de Judà i família de David,
d’aqueix tronc tan distingit vostre origen remuntà:
de nissaga tan preclara entre el poble d’isarael

Aquesta Casa i Col·legi
d’un principi experimenta,
vostra protecció potenta,
feu, doncs que en avant es vegi
que la vostra ma ens emparacontra tot maligne zel.