20/2/07

COMPROMÍS POLÍTIC

M’han demanat que escrigui quatre ratlles sobre que representa per a mi el “compromís polític”. D’entrada podria dir que és l’obligació contreta amb els qui t’han fet confiança per tirar endavant unes propostes, les quals afecten al desenvolupament d’una determinada societat, que en el meu cas és la formada pels ciutadans i ciutadanes de Mataró.

Però, on neix aquest compromís? En el meu cas, puc dir que el vaig aprendre de molt jove, també a casa, però d’una manera especial a l’escola. Els escolapis i els companys amb els quals vaig poder compartir molts compromisos lligats a l’edat. El monitoratge a l’esplai i a l’esport, la direcció de grups d’adolescents i de joves més endavant, van contribuir a formar una part de la personalitat que no s’aprèn als llibres i van marcar, per a mi, la diferència amb el compromís que neix només de la responsabilitat o del contracte entre dues parts. Per altra banda, no entenc el compromís polític sense el sentiment d’estimar un País i la seva gent, és potser per això que vaig decantar-me per una formació política que posa això per davant de dretes i esquerres, que és capaç de fer qualsevol política si aquesta és a favor de la gent, que som tots.

Publicat a la revista Valors de febrer de 2007