13/12/06

PACTE PEL FUTBOL. UN PACTE O UNA OBLIGACIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL?

L'Ajuntament de Mataró ha fet públic un "Pacte pel Futbol", amb l'objectiu de millorar les instal·lacions i promocionar i millorar el futbol base dels clubs de la ciutat.

Dos objectius amb els quals ningú pot estar en desacord, ja que ambdós són vàlids permanentment. El primer és una necessitat que pateix tota la xarxa d'equipaments municipals de Mataró des de fa molts anys i el segon és una finalitat perseguida pels propis clubs per definició. Dit això, què passa si analitzem acuradament els quatre fulls d'escriptura espaiada que omple el pacte?

La "Millora de les instal·lacions" no hauria de ser objecte de cap pacte amb els clubs de la ciutat, és una obligació del Govern Municipal mantenir les instal·lacions de tot tipus en unes condicions adequades per a la pràctica de l'activitat per a la qual van ser construïdes. Obligació que en el cas de Mataró no s'ha complert en gairebé cap cas, només cal que fem una passejada, a més dels camps de futbol podem visitar els pavellons esportius, el Teatre Monumental i fins i tot algunes escoles, les quals presenten deficiències importants pel poc manteniment dels edificis, que és una responsabilitat municipal.

Després d'anys sense fer un manteniment adequat a les instal·lacions, a sis mesos d'unes eleccions municipals, trobem promeses per convertir un camp de sauló amb gespa per any. Després de fer el sord quan es reclamava per part de l'oposició, tot i figurar als programes electorals, ara correm-hi tots a dibuixar nous camps de futbol per al Mataró i per al Cirera.

Pel que fa a la "Promoció i millora del futbol base dels clubs de la ciutat", aquest és un desig compartit per tots, en què els principals protagonistes han de ser els propis clubs, encara que han de saber que compten amb el suport de les administracions, especialment de la municipal. Fet que no s'ha donat amb la proposta d'una Fundació creada recentment per aquesta finalitat.

Finalment, un bon pacte ha de comptar amb tothom i en aquest hi falten dos importants clubs de la ciutat, encara que això no ha privat els representant polítics fer-ne un ús propagandístic durant la Festa del Futbol d'enguany, signant-lo tot i no haver estat encara aprovat pel Plenari del Patronat Municipal d'Esports, el qual no té previst cap paper en el seguiment del seu compliment, més enllà de les informacions del president.

Convergència i Unió només donarà suport a aquest tipus de documents, per altra banda programàtics, sense cap valor executiu, quan comptin amb tothom, segueixin adequadament el camí fins a la seva aprovació i no siguin utilitzats com a propaganda.