1/10/06

PER QUÈ CALLA?

Ahir, tots els diaris es feien ressò que el Tribunal Constitucional ha decidit admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern central contra cinquanta-cinc articles de la llei de la comunicació audiovisual de Catalunya, que queden temporalment suspesos. La llei va ser aprovada el passat mes de desembre al Parlament amb els vots a favor de tots els partits llevat del PPC.
.
El Tribunal Constitucional, en un termini màxim de cinc mesos, haurà de decidir si manté aquesta suspensió fins que dicti sentència sobre el fons de l'assumpte, que pot tardar entre quatre i sis anys, o permet la seva aplicació fins llavors.
.
L'actual candidat del PSC, José Montilla, era ministre quan el Govern de l’Estat va prendre l’acord. Malgrat el recurs va ser presentat pel ministeri d'Administracions Publiques, com es fa habitualment quan es tracta d'un conflicte de competències amb les comunitats autònomes, ho va fer basant-se en els informes previs del ministeri del Sr. Montilla, que ara calla i no explica perquè a Catalunya i a Madrid el PSOE vota coses diferents. El socialistes, que volen governar Catalunya, han fet congelar, entre d’altres, les obligacions que la llei estableix "en relació amb la presència de la llengua i cultura catalanes i de l'aranès en la comunicació audiovisual".