28/9/06

LES PROMESES SÓN PER COMPLIR-LES

El juliol de 2005, el “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”, dirigit pel Sr. José Montilla, publicava un document en el marc de una “Estrategia de ahorrro y eficiencia energética en España 2004-2012” i amb el nom de “Plan de Acción 2005–2007”, plantejava 22 medidas prioritarias que se aplicarán en 2006 para mejorar la eficiencia energética de España”
.
Entre les vint-i-dues mesures, hi havia l’anomenat “Plan Renove de Electrodomésticos”, en el qual textualment es deia: “introducirá incentivos económicos que estimulen la compra de equipos de clase A de manera que sea posible la sustitución de dos millones de equipos durante la vigencia del Plan. Asimismo, se pretende que los nuevos edificios vayan equipados inicialmente con electrodomésticos de clase A y electrodomésticos bitérmicos”.
.
El passat mes de juny vaig tenir una avaria al rentaplats de casa i la nevera, que era de la mateixa època, tampoc funcionava prou bé. Vaig decidir aprofitar la campanya del “Ministerio” i substituir-los. Vaig comprar dos electrodomèstics nous, em van recollir els vells i em van fer omplir els formularis corresponents. Fins aquí tot molt bé. Vaig pagar l’import total de la compra i el “Ministerio” m’havia d’abonar vuitanta euros per electrodomèstic en el meu compte corrent.
Fa uns dies, adonant-me que havien passat tres mesos i no tenia cap ingrés vaig trucar al 012, telèfon d’informació de la Generalitat, i la resposta va ser contundent. No s’havia fet cap abonament i no es sabia quan es faran.
.
M’hauria agradat saber quan cobraré el que em van prometre, però pitjor és que el senyor que fins fa molt poc dirigia el Ministeri d’Indústria de l’Estat Espanyol ara vol governar Catalunya.