10/6/06

UNA RONDA PER A MATARÓ

Encara que els diferents “governs amics” tinguin interès en fer-nos creure que és ara quan han començat el debat i els treballs per dotar Mataró d’una ronda que alhora que alliberi l’antiga NII, que passaria a ser una via urbana, solucioni la problemàtica actual en els accessos a la ciutat, aquest és un tema que es venia treballant des de feia molts anys, i així ho va afirmar el Sr. Alexandre Sales, subdirector general de Planificació i Projectes de la Generalitat de Catalunya, en la seva exposició el passat dia 22 de maig a Mataró.
.
El projecte de millora de l’accessibilitat a la variant de Mataró (C-32), redactat per la Generalitat, preveu la construcció de calçades laterals, un nou accés i la remodelació dels existents en un tram de quasi 6 quilòmetres de longitud, des del sud de l’enllaç amb l’autopista de Granollers (C-60) fins a l’enllaç Nord amb la carretera general (N-II


El nou enllaç es situa a l’alçada del torrent de les Piques, on ara ja existeix un pas per sota la variant, per tal de descarregar l’enllaç Mataró Oest, a l’alçada de l’Hospital de Mataró i del centre comercial.

Per altra banda, es proposa ampliar, amb un carril més en sentit pujada, el ramal d’enllaç amb l’N-II i ampliar la rotonda de connexió amb aquesta via. Finalment, les incorporacions en els diferents enllaços es farien sempre a través de les calçades laterals, de manera que l’actual traçat restaria com a via ràpida dotada de més seguretat.

Els serveis tècnics municipals han informat el projecte de la Direcció General de Carreteres fent propostes que, en alguns aspectes, poden millorar el redactat inicial. Tot i així, des de CiU creiem que també cal tenir la màxima sensibilitat perquè el traçat definitiu que es proposi respecti, tan com sigui possible, les instal·lacions agrícoles existents, que ja es van veure afectades per les expropiacions anteriors i que corren el risc de desaparèixer, mentre que al seu costat hi ha terrenys totalment erms. De la mateixa manera, la necessària ampliació de les vies actuals per donar cabuda al creixent flux de trànsit, que en l’actualitat oscil·la, segons el tram, entre els 69.000 i els 95.000 vehicles/dia, no pot deixar enrera les inversions en transport públic, especialment el ferroviari, molt menys agressiu amb el territori (la nova ronda 1ue es proposa tindrà un total de 10 carrils) i també menys contaminant.).

Finalment, per resoldre satisfactòriament aquests treballs, que forçosament duraran més d’un i potser més de dos mandats, atès que hores d’ara no existeix pressupost per a la seva realització, s’haurà de cercar el màxim consens possible i no fer-ne un ús excessivament partidista.