12/5/06

NOVES JUNTES GENERALS

Ahir es va complir, per part de l’Alcalde, el compromís de donar resposta a la petició del cap del Grup Municipal de CiU de trobar un millor sistema d'informar i debatre la gestió de les diferents societats municipals (AMSA, PUMSA, PROHABITATGE i GINTRA).

Crec que la proposta de Joaquim Esperalba va ser un encert, així com el nou format proposat per la presidència. Ahir, els membres de les Juntes Generals i els ciutadans que s’han volgut interessar pel seu contingut, vam tenir l’oportunitat de conèixer molt millor què són i què fan les empreses municipals. És veritat, com ha denunciat el cap de CiU, que s’ha aprofitat per fer una publicitat preelectoral que no tocava, que del que s’havia de parlar només era de la gestió i els comptes corresponents a l’exercici 2005, però la perfecció és impossible i, malgrat tot, l’experiència ha estat molt positiva i serà bo repetir-la.