24/12/16

Posicionament del grup municipal de CiU a Mataró davant el Pressupost Municipal pel 2017


Des del grup municipal de CiU també volem fer algunes consideracions sobre el pressupost del 2017.
El primer que vull fer, és agrair al Sr. Juan Carlos Jerez el seu treball i esforç, conjuntament amb tot el seu equip, en l’elaboració del Pressupost. Tant internament, amb el govern, les àrees i els diferents serveis municipals, com amb les converses i debats amb tots els grups polítics.
També els voldria demanar que interpretin el contingut de tot el que diré, entenent que ho faig des de la més absoluta modèstia. I si en algun moment no sóc capaç de donar el to adequat al que vull dir espero de vostès la seva benevolència.
Començaré amb una breu referència a les dades del procés participatiu per l’elaboració del PAM i la Cartera de Serveis: S’han rebut, entre consells municipals, jornada participativa i xarxes socials, un total de 248 propostes per tal que siguin incloses al PAM 2017 i a la Carter de Serveis. D’aquestes, se’n han acceptat un total de 153, sigui total o parcialment en el seu contingut. Vora dos terços de les presentades.
Fa un any, en el debat d’ordenances, alguns de vostès van demanar al govern que fóssim capaços de CONSTRUIR UN CLIMA DE CONFIANÇA per tirar endavant els grans reptes de ciutat.
Un clima de confiança no és altra cosa que, malgrat puguem estar en desacord en alguns continguts, vostès no dubtin del que els diu el govern; i el govern no dubti del que diuen vostès.
I, sobretot, que allò que pactem no sigui paper mullat.
Durant aquest any, hem avançat en aquesta línia.
Ens vam proposar crear aquest clima i crec –sincera i modestament—que hem fet camí. Però més que paraules, les declaracions d’intencions es demostren amb fets.
Aquest 2016, a l’Ajuntament de Mataró hem creat tres grups de treball per parlar i estudiar temes que tots nosaltres hem considerat prou rellevants:
1.      La Comissió de Treball del Pla Estratègic Mataró 2022
2.      La Comissió de Treball sobre Mitjans Públics de Comunicació Local
3.      La Comissió Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència
Però, a més:
·        la PRIMERA comissió (la del Mataró 2022) la presideix el senyor FRANCESC TEIXIDÓ, d’ERC.
·        la SEGONA, la que parla dels mitjans de comunicació, la presideix el senyor JOSÉ MANUEL LÓPEZ, del PP.
·        i la TERCERA comissió d’ètica i bon govern la presideix el senyor ESTEVE MARTÍNEZ, d’ICV-EUiA.
...i segurament podríem trobar més exemples...
Això demostra que, malgrat les nostres diferències ideològiques, podem trobar –i de fet estem trobant-  un espai comú en benefici de tota la ciutat. I que, generant un clima de confiança podem fer moltes coses plegats.
Una d’elles, la més rellevant, tirar endavant un pressupost pel 2017 que és:
·        realista, ... però ambiciós
·        expansiu, ... però no irresponsable
·        valent, ...         però no temerari
És realista perquè posa l’accent primordial en allò que hem identificat com les tres principals prioritats de Mataró:
1.                      Treballar per aquells que s’ho passen més malament. És a dir, invertir de valent en POLÍTICA SOCIAL.
Més del 25% del pressupost es dedica a PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL, i a ENSENYAMENT. I si hi afegim el FOMENT DE L’OCUPACIÓ el percentatge augmenta fins el 28%.
Aquests tres paquets que els acabo de dir,  passen de 30 M€ --el 2016-- a 35 M€ --el 2017--. Gairebé un 17% més, quan l’increment total del pressupost municipal és del 7%.
Però com que les paraules, per ser creïbles, han d’anar acompanyades de fets, m’agradaria donar algunes xifres d’allò que ens vam comprometre que faríem el 2016, en aquest camp.
Són dades extretes del Pla de Rescat Social.
Al 2016, s'ha incrementat la dotació en recursos d'alimentació un 161%.
Al 2016, l’incrementat en la dotació de recursos per a polítiques socials d'habitatge i pobresa energètica s’ha multiplicat per quatre (396%).
Al 2016, s'ha incrementat la dotació en recursos per a l'atenció a la gent gran, dependències i diversitat funcional un 22,8%. Sembla poc, però estic parlant de 747.000 euros.
Al 2016, s'ha incrementat la dotació en recursos d'atenció a  la infància i a l’adolescència un 120%.
Al 2016, s'ha incrementat la dotació en recursos per a primera atenció i promoció social un 11%.
...i al 2016, s'ha incrementat la dotació en recursos per civisme, convivència i mediació un 11%.
2.                      Hi ha un segon bloc que jo definiria com el de l’espai públic que convé actualitzar. Estic parlant d’asfaltar, de netejar, d’arranjar les voreres i d’invertir en l’enllumenat. És a dir, un espai públic –l’espai de tots--  més net, més cuidat i més ben il·luminat però, al mateix temps, que sigui més eficient i gasti menys.
3.                       I un tercer paquet on hi entra treballar aspectes que  la ciutat necessita resoldre. Em refereixo a l’eix comercial del centre que cal revitalitzar i trobar una sortida al Casc Històric perquè serveixi per veure i per viure’n. I després, tenir una mirada valenta sobre els dos barris de la ciutat on hi ha més habitants: Cerdanyola i Rocafonda.
El regidor Juan Carlos Jerez va anunciar fa uns dies que en el 2017 es preveu destinat 17,8 milions d’euros a inversió. Això serà possible NO perquè les arques municipals ja estiguin ben plenes.
Serà possible perquè, entre tots, hem fet bé les coses.
Una cosa que es va fer bé, per exemple, és que entre el 2011 i el 2015 es va reduir el deute municipal en 80 milions d’euros.
Una altra cosa que s’ha fet bé, ha estat ser creïbles amb els plans d’ajustament...
Amb això hem aconseguit que els que ens han de deixar els diners ens creguin, vegin que som seriosos i que fem les coses bé.
La gran notícia d’aquest pressupostos és que, després de molts anys, ja podem invertir ...
... i ho podem fer sense ofegar els mataronins a impostos.
A les ordenances fiscals l’increment va lligat a despeses/inversions vinculades al “fet imposable”:
·        L’increment de l’IBI (inclòs Autopista) permet desenvolupar les accions de PAM i Llei de Barris
·        La variació en l’IAE es destina a reactivació de l’activitat econòmica i l’ocupació
·       La recuperació de la taxa de guals permet millorar les condicions d’accessibilitat a la via pública
·        L’ajust del contracte del MataróBus per a polítiques de mobilitat sostenible
És per tot això, que els demano el seu suport a aquests números que, durant setmanes, hem discutit amb tots vostès.
ü   Uns pressupostos amb una alta càrrega social...
ü  Uns pressupostos que volen donar solucions a problemes que té la ciutat des del punt de vista comercial, des del punt de vista de l’espai públic, des del punt de vista dels equipaments esportius, culturals i educatius...
ü   Uns pressupostos que VOLEN POSAR MATARÓ AL DIA per poder encarar molt millor el seu futur.
I per acabar, permetin que els faci un prec, continuem entre tots posant les eines necessàries per avançar en aquest marc de confiança,   que ens permet treballar junts per fer realitat la ciutat que volem i que els nostres conciutadans i conciutadanes es mereixen.
Moltes gràcies a tots els grups municipals per mirar més enllà de les nostres sigles polítiques i pensar en la ciutadania.


Intervenció Quim Fernàndez
Primer Tinent d’alcalde
President Grup Municipal CiU

Ple Municipal Aprovació Inicial Pressupost 2017 (22/12/2016)