25/2/15

Balanç de mandat (3): Reduïm estructures. Simplifiquem


Una administració adaptada als nous temps

A nivell d’organització municipal, aquesta legislatura ha vingut marcada per dos fets importants, el primer, la supressió dels organismes autònoms (la integració de l’Institut d’Esports, l’Institut Municipal d’Ensenyament, l’Institut Municipal d’Acció Cultural i l’Institut Municipal de Promoció Econòmica) i la seva integració total a l’estructura de l’Ajuntament. I de l’altra, la fusió de les empreses públiques GINTRA i PROHABITATGE dins de la societat matriu PUMSA.
Només començar, el juny del 2011, teníem clar que calia simplificar i redimensionar l’estructura de l’Ajuntament per poder oferir millors serveis i per poder aconseguir una coordinació total entre l’Ajuntament i els organismes autònoms i empreses del grup. Volíem evitar les duplicitats, volíem fomentar la visió que tots els treballadors públics estaven al servei de la ciutat, volíem fomentar la mobilitat dels treballadors, volíem evitar que certs ens instrumentals de l’ajuntament funcionessin com veritables “repúbliques independents”, i, a més, ho volíem fer de comú acord amb tots els grups municipals i amb els representants dels treballadors.
L’estructura de l’Ajuntament que ens vam trobar, dissenyada des de feia molts anys, semblava pròpia d’una època d’expansió, sense que això vulgui ser una crítica a aquest sistema, nosaltres vam creure que convenia un cert replegament, una major coordinació, simplificació, en definitiva, una nova administració adaptada als nous temps.
Així, després d’un any de negociacions amb els grups i amb els representants dels treballadors, el dia 1 de gener de 2013, l’Institut d’Esports, l’Institut Municipal d’Educació, l’Institut Municipal de Promoció Econòmica i l’Institut Municipal d’Acció Cultural es van dissoldre i es van integrar a l’Ajuntament. Amb el consens polític majoritari i amb acord amb els comitès de tots els organismes autònoms.
A finals del mateix any 2013 vam fusionar GINTRA i PROHABITATGE amb l’empresa PUMSA. Aquesta reducció del holding empresarial va venir acompanyada d’altres mesures concretes per incrementar el control de l’Ajuntament, la destitució del fins llavors gerent de PUMSA (des de la creació de l’empresa l’any 1991) va comportar una direcció col·legiada per persones de l’Ajuntament, el coordinador de serveis territorials i l’interventor de l’Ajuntament, mentre que la coordinació jurídica va quedar en mans del secretari de la Corporació.
En definitiva, aquesta legislatura ha servit, també, per configurar una nova administració adaptada als temps actuals, per reduir estructures, evitar duplicitats, simplificar els procediments, augmentar la transparència i estar preparats per afrontar el futur i donar una resposta de qualitat a les demandes dels mataronins i mataronines i a la prestació dels serveis a la Ciutat.