19/6/14

“Cafè Ciutat: municipis pel comerç just”
Dimarts, a la Sala d’Actes de Can Palauet, amb la Fundació Grup Tercer Món i la Núria Camps, directora d’AVALUEM, vam presentar el llibret “Cafè Ciutat: municipis pel comerç just”, el qual forma part d’una col·lecciósobre “Bones Pràctiques” que amb aquest ja té 11 títols publicats.

La Núria Camps, actualment directora d’AVALUEM, va ser més de 18 anys gerent del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i actualment és presidenta del Consell Català de Cooperació al Desenvolupament. Darrerament ha impulsat la redacció de l’Acord Nacional d’Acció Exterior, al que es va adherir el Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Convivència. A més, la Núria Camps, com a tècnica d’AVALUEM, va assessorar l’Ajuntament de Mataró en la redacció del Pla Director de Cooperació aprovat fa pocs mesos.

El “Cafè Ciutat” és un projecte que es dirigeix directament als ciutadans, però també al teixit associatiu i als establiments per tal de fomentar un consum responsable del cafè, donant a conèixer el seu origen, les condicions en que ha estat cultivat, produït i distribuït.

El cafè és un producte que trobem a les nostre taules de forma quotidiana, és per això que és especialment representatiu del “Comerç Just” i pot esdevenir una eina important si com a consumidors demanem que es pagui un sou digne als productors. Des del “Comerç Just” es treballa pels Drets Humans i la millora de les relacions internacionals. La proposta del “CafèCiutat” és una proposta descentralitzada, amb identitat pròpia a cada municipi, però que a l’hora es coordina en xarxa intercanviant experiències. Actualment és la Fundació Grup Tercer Món de Mataró l’entitat encarregada de la coordinació de tots els cafès ciutat del nostre País (Terrassa, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Sant Quirze, El Prat de Llobregat, Calella i Sant Adrià del Besos).

Aviat ens adonarem de la importància del cafè com a producte de “Comerç Just” si pensem que al món 25 milions de persones en viuen directament i 100 milions ho fan de manera indirecta. Alhora però, hem de saber que el 80% del cafè es consumeix als països del nord i només el 20% als del sud, però si parlem de producció el percentatge s’inverteix, és als països del sud que es produeix el 80% del cafè.

Així doncs, el llibret “Cafè Ciutat: municipis pelcomerç just”, presentat en el marc del Juny Associatiu, ens porta una bona pràctica en la distribució i el consum d’un producte sobre el que hi ha molta demanda en els països del nord, produint-lo a través de cooperatives del sud que garanteixen la un producte de qualitat, agroecològic. Sense patir ni un preu abusiu ni un tracte injust per part dels intermediaris.

Només em queda felicitar al Grup Tercer Món per la bona feina que fan, tant en la distribució del “Cafè Mataró”, com en la coordinació de la xarxa “Cafè Ciutat”.