21/6/14

LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL: COL•LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIÓ I ENTITATS

Aquest any Mataró viu el projecte “Mataró, ciutat de valors”. Dins aquest marc, el valor proposat per reflexionar durant el mes de juny és el de la “COOPERACIÓ”, en el sentit més ampli de la paraula. A més, això coincideix amb la celebració de la “Nit de la Solidaritat”, organitzada pel Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència, i que enguany arriba a la 17a. Edició. L’objectiu d’aquest acte és presentar a la ciutadania el treball conjunt entre l’administració i les entitats que tenen com a finalitat la cooperació internacional a través de les activitats i projectes que s’han realitzat al llarg de l’any anterior.

L’Ajuntament de Mataró porta anys tirant endavant polítiques de cooperació internacional a través del suport econòmic i tècnic a les entitats que són les protagonistes i promotores dels projectes, seguint uns criteris establerts pel Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2013-2016 i que han estat consensuats i aprovats en el si del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència.

El treball conjunt entre administració i entitats durant aquests anys ha estat positiu. Hem après a definir les línies i prioritats d’actuació conjuntament i sempre intentant ésser coherents en els principis de transparència, de participació, del treball en xarxa, ... Hem treballat conjuntament per superar els obstacles a favor de les comunitats i persones beneficiàries dels projectes.

Mataró va ser, amb el suport de tots els grups polítics presents al Consistori, un dels primers municipis a portar a terme polítiques de cooperació internacional, i sempre amb la participació de les entitats. L'any 1996 es va constituir el primer Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. Va ser un dels primers municipis de Catalunya d’arribar al 0,7% l’any 1997 i a l’1% l’any 2003.

Aquests darrers anys, a causa de la crisi, la disminució d’ingressos municipals i el percentatge a destinar per a projectes i activitats de solidaritat i cooperació internacional no ha impedit mantenir les aportacions als projectes per tal de fer-los possible. A més, les entitats del Consell, sensibles a la situació que viuen moltes famílies de la nostra ciutat, també han endegat campanyes per a la recollida d’aliments o material, fent-se, d’aquesta manera, també solidàries amb les necessitats de la nostra ciutat.

La crisi, però, ens ha fet reflexionar sobre la importància de l’educació per al desenvolupament, és a dir, conscienciar la població mataronina de les causes de les diferències entre països. Això implica esforç per part de les entitats per a l’organització d’actes i materials per sensibilitzar la ciutat.

El Centre de Solidaritat i Cooperació “La Peixateria”, gestionat pel Grup Tercer Món, obert a totes les entitats perquè puguin celebrar-hi actes per donar-se a conèixer, presentar els seus projectes o organitzar-hi conferències per promoure la solidaritat, la cooperació i la pau, també compta amb el suport municipal.

En definitiva, l’Ajuntament de Mataró ha apostat per fer polítiques de cooperació amb la participació directa de les entitats que són les que tenen vincles directes de cooperació i d’amistat amb entitats del sud.

Com a Ajuntament, també participem en projectes més municipalistes, conjuntament amb d’altres municipis, a través de les Comissions de treball del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona.

El vincle de treball conjunt amb les entitats de la ciutat és una excel•lent línia de treball i l’experiència, a Mataró, ens ho ha demostrat. És per això que, des d’aquestes línies, vull agrair a les entitats la seva dedicació i participació en el treball de fer un món més just i, sobretot, per fer partícip l’administració de la seva tasca i haver pogut treballar conjuntament per portar el nom de Mataró més enllà de les nostres ciutats.

Joaquim Fernàndez i Oller
Regidor de Cultura, Participació i Ciutadania


Publicat a la revista Valors núm. 116 de juny 2014 "La cooperació"

19/6/14

“Cafè Ciutat: municipis pel comerç just”
Dimarts, a la Sala d’Actes de Can Palauet, amb la Fundació Grup Tercer Món i la Núria Camps, directora d’AVALUEM, vam presentar el llibret “Cafè Ciutat: municipis pel comerç just”, el qual forma part d’una col·lecciósobre “Bones Pràctiques” que amb aquest ja té 11 títols publicats.

La Núria Camps, actualment directora d’AVALUEM, va ser més de 18 anys gerent del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i actualment és presidenta del Consell Català de Cooperació al Desenvolupament. Darrerament ha impulsat la redacció de l’Acord Nacional d’Acció Exterior, al que es va adherir el Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Convivència. A més, la Núria Camps, com a tècnica d’AVALUEM, va assessorar l’Ajuntament de Mataró en la redacció del Pla Director de Cooperació aprovat fa pocs mesos.

El “Cafè Ciutat” és un projecte que es dirigeix directament als ciutadans, però també al teixit associatiu i als establiments per tal de fomentar un consum responsable del cafè, donant a conèixer el seu origen, les condicions en que ha estat cultivat, produït i distribuït.

El cafè és un producte que trobem a les nostre taules de forma quotidiana, és per això que és especialment representatiu del “Comerç Just” i pot esdevenir una eina important si com a consumidors demanem que es pagui un sou digne als productors. Des del “Comerç Just” es treballa pels Drets Humans i la millora de les relacions internacionals. La proposta del “CafèCiutat” és una proposta descentralitzada, amb identitat pròpia a cada municipi, però que a l’hora es coordina en xarxa intercanviant experiències. Actualment és la Fundació Grup Tercer Món de Mataró l’entitat encarregada de la coordinació de tots els cafès ciutat del nostre País (Terrassa, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Sant Quirze, El Prat de Llobregat, Calella i Sant Adrià del Besos).

Aviat ens adonarem de la importància del cafè com a producte de “Comerç Just” si pensem que al món 25 milions de persones en viuen directament i 100 milions ho fan de manera indirecta. Alhora però, hem de saber que el 80% del cafè es consumeix als països del nord i només el 20% als del sud, però si parlem de producció el percentatge s’inverteix, és als països del sud que es produeix el 80% del cafè.

Així doncs, el llibret “Cafè Ciutat: municipis pelcomerç just”, presentat en el marc del Juny Associatiu, ens porta una bona pràctica en la distribució i el consum d’un producte sobre el que hi ha molta demanda en els països del nord, produint-lo a través de cooperatives del sud que garanteixen la un producte de qualitat, agroecològic. Sense patir ni un preu abusiu ni un tracte injust per part dels intermediaris.

Només em queda felicitar al Grup Tercer Món per la bona feina que fan, tant en la distribució del “Cafè Mataró”, com en la coordinació de la xarxa “Cafè Ciutat”.