27/9/09

Endeutats fins el cap de munt


Aquesta setmana “La Vanguardia” parlava de les finances municipals. Parlava d’alguns exemples concrets, de projectes que no podran fer-se realitat o serveis que ja s’han deixat de donar. Explicava com la majoria d’impostos aniran a la baixa, no pas perquè els municipis tinguin previst reduir-los, sinó que baixarà el total recaptat perquè són impostos que graven el patrimoni i l’activitat econòmica, els quals,en l’actual situació han baixat considerablement.

Un altre tema tractat pel diari és l’endeutament dels ajuntaments, és aquí un el nostre apareix entre els que més deute arrosseguen. És veritat que n’hi ha algun que, estant menys endeutat, el seu deute per habitant és més alt, però també cal que ens fixem en els servies i els equipaments que aquests habitants reben o gaudeixen i tampoc aquí Mataró quedaria gaire ben parada. Esperem que el pressupost que ara s’està confeccionant tingui això en compte, tot i que era quan les coses anaven bé que hagués fet falta invertir millor.

Però el rotatiu no acaba aquí. Si bé el tema de les finances municipals està molt ben analitzat a les pàgines de color sípia, és a l’editorial d’ahir on podem llegir que pel proper any l’Estat, es a dir el Sr. Zapatero, té previst baixar un 9,2% (1.100 M. d’euros) el que destina als ajuntaments, amés del que els ajuntaments hauran de tornar-li pel fet que els imports avançats han estat superiors en 2.500 M. d’euros al que realment havien d’haver rebut per aquest any. No sé si això dels “Plans Zapatero” té el valor que se li vol donar o senzillament s’ho cobra per un altre costat.

Tot és molt més complicat que el que pugui dir en quatre ratlles, però ja es veu per on van els trets, oi?