10/11/08

UNA DEL DARRER PLE

Davant l’evidència que no es respecte ni es té compte l’opinió del Consell Territorial de Cerdanyola, hem demanat al Govern Municipal que convoqui una sessió extraordinària del seu Plenari per tal que aquest pugui conèixer, debatre i emetre el seu informe respecte les possibles modificacions que pugui patir el “Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola” i els efectes que aquestes puguin tenir en l’aplicació dels ajuts de la Llei de Barris.

Una demanda justa quan s’estan portant a aprovació projectes que modifiquen el que Cerdanyola va demanar (eixos cívics i equipament del Mas Miralles) i que s’ha de pagar amb els ajuts rebuts de la Generalitat en aplicació de la Llei de Barris.

Una demanda que s’ajusta al que, segons el Reglament de Funcionament dels Consells Territorials dels Plans Integrals, és objecte i funció del Plenari d’aquests consells. Però, malgrat la presidenta del Consell admet que portarà a una propera reunió els temes, no accepta el prec que li presentem.

La diferència entre l’actual govern i l’equip de CiU és que per a nosaltres el més important és que les coses es facin, mentre que ells no accepten una proposta pel sol fet que els hi presenta l’oposició. Queda clar que quan no hi ha voluntat d’entesa, ni nivell suficient per admetre errors, l’objecte del debat i les repercussions no tenen importància per aquest govern.