12/7/08

15è Congrés: La Direcció a debat

M’incorporo al debat en ponència en el moment en que s’està tractant la composició i organització del Comitè Executiu Nacional (CEN). Abans, trobo l’Alfons Molons, no està apuntat com a blocaire, però també està actualitzant el seu bloc amb sensacions del Congrés. Ho fa amb la seva BlackBerry, amb ella fa les fotos i fotografies i text les envia a través del correu electrònic. Sempre en trobes que en saben més.

Només entrar a la sala trobo Artur Mas i Felip Puig, això demostra la importància del que s’està tractant.

Molts pensàvem, abans de l’inici del Congrés, que aquest òrgan es preveia massa ampli. És per això que hi havia moltes esmenes que proposaven reduir-lo, la majoria el reduint un 40%, segurament pendant que si s’aconseguia un 20% ens podíem donar per satisfets. Doncs, moltes d’aquest grup d’esmenes han estat retirades i se’n ha aprovat una que incorpora els presidents dels grups municipals de les capitals de les quatre demarcacions catalanes. De manera que el CEN guanya 3 membres, atès que el corresponent a Barcelona ja en formava part.

La següent discussió és fa sobre la composició de la Comissió Permanent. En aquest cas, el Comitè de Ponència aconsegueix fer una transacció que satisfà a tots els esmenants en aquest punt.

Després d’un intens debat entre Jaume Angerri, fins avui membre del CEN, i el president del comitè de Ponència, Lluís M. Corominas, es rebutja l’esmena que el primer presentava per la incorporació del càrrec de Secretari d’Organització. És hora d’anar a dinar i ens queda molta feina per fer. S’ha de endarrerir el Plenari que havia de donar llum verda a la nova estructura de direcció per poder donar pas a les votacions a càrrecs unipersonals.