11/7/08

15è Congrés: Comença el debat

En aquest precís moment (21:17h.) comença el debat en ponència, prèviament s’ha elegit la Mesa que ha de dirigir aquest debat, que presideix el mataroní Ramon Camp.

La ponència 3, “La contribució de convergència a la Casa Gran del Catalanisme. Organització”, a la qual estic inscrit, es reuneix a la sala gran del Palau de Congressos, al mateix lloc on es reuneix el Plenari. Comencen els problemes quan els delegats ens adonen que no tenim el text refós, que incorpori les esmenes que ja han estat acceptades, però això no ha de ser problema per debatre les que són vives. Segon problema amb la megafonia, que posa a prova els coneixements en electrònica dels presents i, sobretot, la seva bona voluntat.

Superades les primeres incidències i anècdotes del directe, s’inicia el debat i es tracten les primeres esmenes.

Transaccions, esmenes que decauen, la dinàmica funciona i arriba la defensa de la primera esmena. Discutim si el terme “Refundar el Catalanisme” és el que ha de figurar el text, es proposa que digui “Adaptar el Catalanisme”. Primera votació quan gairebé són ¾ de 10 de la nit. L’esmena queda rebutjada, perdem els que hi estàvem d’acord, aquest és el joc.

1 comentari:

Cristòfol ha dit...

A la ponència 1 va per llarg. La ponència degluteix tot allò que els sembla estèril.