12/6/08

Ple Municipal. 60 punts en només cinc hores

Durant l’any que portem de mandat s’ha volgut fer creure que els Plens s’havien allargat desmesuradament i el culpable era l’oposició. Els motius podien ser a gust del consumidor: hi ha un grup més a intervenir, alguns ens hem proposat fer una competició a veure qui presenta més temes a debat, etc, etc.

Però el de la setmana passada, amb seixanta punts a l’ordre del dia va ser àgil i es va enllestir sense sobrepassar la ratlla de la mitja nit. Tot i que va comptar amb quatre declaracions institucionals.

Pel que fa a Convergència i Unió, que va votar aquestes declaracions amb convicció, va renunciar a ser-ne ponent, precisament per evidenciar que no som pas nosaltres qui provoquem la durada desproporcionada del Ple amb temes que no li són propis. Per altra banda, no som partidaris que la noticia de l’endemà siguin temes d'enfrontament polític que no aporten res a la ciutat. Tot i això, cal reconèixer l’efectivitat de la proposta de l’alcalde de renunciar a la contrarèplica en temes d’aquetes característiques. Potser aquesta serà la fórmula per tal que tots puguem aportar posicionaments ideològics al Ple municipal.

També es va deixar notar un comportament diferent a altres Plens pel que fa a les respostes del govern. Sembla que hagin abandonat l’estratègia d’explicar el seu programa electoral davant qualsevol pregunta de control de l’acció que realitzen.

L’alcalde no amaga que, per a ell, els temes importants són els dictàmens del govern i que els precs i preguntes de l’oposició no són pròpiament ple. Però nosaltres seguirem defensant que el paper de l’oposició és tant important com el del govern en una democràcia i que el control, a més de ser-hi, a de disposar dels mitjans necessaris per a realitzar-se amb garanties, cosa que no sempre passa.